Tanum

Litt om prosjektet

Prosjektet omfattet total rehabilitering av eldre privatbolig på Tanum i
Bærum.
Tiltaket omfattet også to stk. tilbygg på to etg.

Prosjektet er tegnet av Landsbyarkitektene AS