Jar

Litt om prosjektet

Rehabilitering av enebolig på Jar i Bærum. Tilbygg 40 kvm med takterrasse. Etterisolering og modernisering.

Etterhvert også garasje og mer utomhus arbeider.

Prosjektet tegnet av Landsbyarkitektene AS