Bygdøy

Litt om prosjektet

Ombygging av eks. privatbolig, tilbygg samt full tilleggs isolering og skifte av kledning.